Saturday, August 3, 2013

Jeg velger meg VenstreJeg velger meg Venstre
I det det gamle faller,
i det det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg Venstre,
fordi det stormer, feier,
fordi det smiler, smelter,
fordi det evner eier,
fordi det krefter velter,-
i det blir framtida til!


(Lett omskrevet fra B. Bjørnsons Jeg velger meg april)