Saturday, June 30, 2012

Lest siden sist I

Stakkars forsømte bloggen min ... Nå er det ganske nøyaktig et halvt år siden jeg blogget om bøker sist. Jeg har riktignok ikke lest så veldig mye de siste seks månedene, men noe er det da blitt. Så her kommer et lite oppsamlingsheat med de av bøkene jeg husker.

THE LACUNA av Barbara Kingsolver

I denne fargerike fortellingen av forfatteren bak den fantastiske The Poisonwood Bible, følger vi meksikansk-amerikanske Harrison Shepard fra han er liten gutt fram til hans død.

Historien blir fortalt gjennom et kapittelutkast, dagboknotater, notater gjort av hans sekretær, artikkelutklipp og brev. På denne måten får vi et mangefoldig blikk på Harrison, samtidig som vi aldri kommer ham helt nær. Det er også et bærende argument i romanen, at det mest interessante om et menneske er det du ikke vet. På samme måte spiller tittelen, The Lacuna, eller Lakunen på norsk, ikke bare på lakunen hovedpersonen svømmer gjennom som barn, men også på hovedpersonen selv:
laku`ne m1 (lat. lacuna 'hull', sm o s lagune) tomrom, hull; manglende del av en tekst et håndskrift med store l-r
The Lacuna er i stor grad en fortelling i to deler. Den første handler om Mexico på 30-tallet, i stor grad personifisert gjennom Frida Kahlo og Diego Rivera, og senere Lev Trotsky som går i asyl hos kunstnerne. Her er Harrison kokk og sekretær og kan følge verdensbegivenhetene på nært hold.

Neste del finner sted i USA på 40-tallet, etter at Harrison mer eller mindre rømmer Mexico ved hjelp av Frida. Her slår han seg opp som en bestselgende forfatter, men ender også i søkelyset, mistenkt for å være kommunist og un-american på grunn av forbindelsene med Kahlo, Rivera og Trotsky. Dermed får vi nok en gang en fortelling fra en historisk begivenhet.

For meg er dette bokas svakhet, at forfatteren absolutt skal sette karakteren midt i de historiske begivenhetene, gang på gang. Likevel er det ikke mer enn en irritasjon. I det store og det hele er dette en roman jeg har lest med glede og fornøyelse. Den er befolket av levende karakterer, full av smaker og lukter, og gjør historien, fra aztekerne til J. Edgar Hoover, levende. Anbefales.


MIN FARS HUND av Lisbet Hiide

Karl Edvard Hansen heter han, og er det vakreste, mest fantastiske mennesket datteren Bella kan tenke seg. Problemet er bare at far er mye mer glad i bikkja Farah enn i både døtrene og kona. Velkommen til familien Hansen. De holder til i en forfallen villa, sammen med ei tunghørt mormor, en konfliktsky farfar, og ei kvinnesaksforkjemper av ei tante.

Dette er en burlesk fortelling, ikke uten en del slapstick-momenter og et karikert persongalleri. Forlaget kaller det "bevisst feilproposjoneringer og en særpreget blanding av inderlighet og kynisme." Samtidig er ikke dette mer enn et bakteppet for en sår historie om to barn som elsker sine foreldre høyere enn de blir elsket tilbake. Det handler om voksne som er for opptatt med sitt eget liv, om barn som ikke blir sett.

Romanen er utgitt i hardback og tematikken er alvorlig nok, men likevel kan jeg ikke helt fri meg fra at dette er en roman som kanskje bedre hadde passet i formatet a la Potensgiverne og andre romaner av Karin Brunk Holmqvist. Det blir for mange unødige gjentakelser, for mye overlessing av adjektiver, for lite framdrift og substans, og ikke minst frampek som ikke leder fram til noe. Lettlest og fornøyelig nok som tidtrøyte, men ikke en for hjemmebiblioteket.


Wednesday, June 6, 2012

Jeg ønsker meg en plass på stortingsvalglistaJeg heter Sesselja Bigseth, er 37 år og jobber som journalist. Jeg er født og oppvokst i Ålesund, men bosatte meg på Årnes i Nes for fem år siden etter å ha tilbrakt flere år i Storbritiannia. Jeg er gift og har ett barn.


Ideologi og prinsipper er det som skiller Venstre fra andre politiske partier. Det var ideologien som trakk meg til partiet, og det er ideologien som gjør at jeg stiller meg til rådighet for Venstre på de områdene partiet ønsker å bruke meg.

Politisk retning
Enkeltmenneskets frihet og retten til å velge ulike liv er min ledetråd i det politiske arbeidet. Dette overordnede prinsippet ligger til grunn i all politikk. Jeg ønsker et større mangfold i samfunnet, ikke bare med tanke på folks opprinnelsesland, men på alle felt for den gjengse nordmann. Jeg tror at et samfunn som ikke jager etter likhet for enhver pris, men snarere er opptatt av styrken som ligger i våre individuelle forskjeller, er et rikere og mer kreativt samfunn som vil være bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

I samfunnsovergripende spørsmål er jeg tilhenger av å følge et føre-var prinsipp, og jeg verdsetter langsiktighet i forvalting av felles ressurser som viktigere enn kortsiktig gevinst. Dette er prinsipper som må gjelde også når Norge opererer i andre land.

Av konkrete politiske saker er jeg særlig interessert i småbedrifters vilkår; landbruk og matsikkerhet; den liberale rettsstaten; og miljøvern og biologisk mangfold. Den store hjertesaken min er imidlertid personvern og privatlivets ukrenkelighet.

Min bakgrunn

Jeg arbeider for tiden som journalist i fagbladet Norsk Landbruk, og har ti år bak meg som selvstendig næringsdrivende journalist. Jeg studerte journalistikk i England, hvor jeg også satt i styret og var redaktør for Association of Norwegian Students Abroad, UK (ANSA-UK).

Jeg sitter i dag i styret i Nes Venstre, og har fast plass i utvalget for næring og kultur, er 1. varamedlem til kommunestyret og vara i sakkyndig ankenemnd ved eiendomsskatt. Videre er jeg vara til styret i Akershus Venstre, og har høstet noe erfaring fra nasjonalt politisk arbeid gjennom vikariat som informasjonsmedarbeider for Stortingsgruppa. I Akershus Venstre leder jeg for tiden den politiske arbeidsgruppa for rettstat, demokrati og frihet.