Wednesday, February 15, 2012

Uttaler meg om Ahus i avisa

For et par uker siden ba jeg Borghild Tenden stille et spørsmål til helseminister Strøm-Erichsen. Nes har i en årrekke måtte forholde seg til to sykehus - Kongsvinger og Ahus - og med innføringen av samhandlingsreformen i januar i år begynner hele opplegget å bli latterlig. Jeg ba Tenden spørre om helseministeren kunne forsikre at arbeidet med strategisk utviklingsplan for helseregionen, og dermed den forventede avklaringen om Nes kommunes sykehustilhørighet, ikke blir forsinket.

Det gledelige med svaret fra Strøm-Erichsen var at det kom raskt. Det skuffende (men kanskje ikke så overraskende) var at det var både vagt og uforpliktende.

Nå har uttalt meg i media om saken.

No comments: