Saturday, January 28, 2012

Hvem fortjener Rettssikkerhetsprisen?

Norges Juristforbund inviterer til åpen nominasjon av kandidater til prisen. Juristforbundet beskriver prisen slik:

Rettssikkerhetsprisen skal rette fokus mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet.

For meg var det kun én soleklar kandidat: Jon Wessel-Aas. Få andre har lagt ned så mye tid og ord for å overbevise menigmann og politikere om viktigheten av en sterk rettssikkerhet.

Forslagene på kandidater skal inneholde en begrunnelse, og her er min:

Jeg nominerer Wessel-Aas fordi han i lang tid har talt rettsikkerhetens sak høyt og lavt. I en tid hvor vi i Norge har opplevd en forvitring av viktige rettsstatsprinsipper (f.eks. ved innlemming av datalagringsdirektivet), og hvor det internasjonalt har vært en politisk aksept for tilsidesettelse av invididets rettssikkerhet (f.eks. i deler av anti-terrorlover), har Wessel-Aas utrettelig kjempet for at vi skal forstå betydningen av en sterk rettssikkerhet. Han har gjort dette på en måte som går langt utover hans stilling som advokat, gjennom avisinnlegg, intervjuer, egen blogg hvor han deler tanker om rettsstat og menneskerettigheter og på sosiale medier hvor han deler av sine kunnskaper om emnet og deltar i diskusjoner. Jon Wessel-Aas er en viktig stemme og samfunnsdebattant som har bidratt til å øke bevisstheten rundt disse viktige spørsmålene.

Du kan nominere en kandidat ved å sende en e-post til jl@jus.no.

PS: Bildet av Wessel-Aas er skamløst rappet fra hans egen blogg, Uhuru.

No comments: