Wednesday, December 14, 2011

Når opposisjonen legger føringen

Det skal ha vært forbitrelse å spore i Arbeiderpartiet i Nes i går. For første gang på lenge opplevde de hvordan det er ikke å få viljen sin. Da ble nemlig budsjettet for 2012 vedtatt – et budsjett som ble framarbeidet av Venstre, Høyre, KrF og Senterpartiet, med støtte fra Fremskrittspartiet.

Det oppsiktsvekkende i dette er selvsagt at Senterpartiet egentlig er ment å inngå i et rødgrønt samarbeid her i bygda. Det er bare tre måneder siden valget, og allerede nå er det altså slått en kile så dypt i samarbeidet at det truer med å sprekke helt.

For Venstre, derimot, betyr det at vi kan si oss godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for en rekke av sakene vi gikk til valg på. Vi har sørget for at det blir gitt støtte til garderobeanlegget til R&Å IL, at det blir gitt betinget støtte til Nes Arena, at lærertettheten i Nes øker, at legevakta består som tilbud også på nattestid, at tilskuddene til lag og organisasjoner i Nes øker, at det blir opprettet en småjobbsentral for ungdommer i bygda og at det blir satt av penger til oppstart av klimaplanen.

Dessuten har vi bedt rådmann se på muligheten for å styrke åpenheten i bygda ved å overføre kommunestyremøtene på Web-TV, lagt inn en bestilling på utreding av omsorgstrappa i kommunen og bedt om en oversikt over etterslepet på vedlikehold på veier og bygninger.

Du kan lese mer her.

No comments: