Monday, December 12, 2011

Leserinnlegg: Problematisk om voldtekt

Det andre leserinnlegget jeg hadde på trykk i helga, handlet om voldtekt. Mens voldtektsdebatten er over de fleste andre steder, har vi noen etternølere lokalt som må korrigeres i sine villfarelser. Innlegget er altså et svar til et tidligere innlegg i lokalavisa:

Problematisk om voldtekter


Gundersruds påstand om at asylsøkere som har fått avslag på søknad er de som står bak overfallsvoldtektene i Oslo er feil. Jeg minner om at leder for vold- og sedelighetsseksjonen ved Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde, seneste i forrige måned advarte folk mot å gjøre asylsøker til et skjellsord og sette likhetstrekk mellom asylsøker og kriminell. I følge henne er det ikke mange av de som er er identifisert i gruppen for overfallsvoldtekter som er asylsøkere.

Å sette likhetstrekk mellom asylsøkere og voldtektsforbrytere er ikke bare feil, men også problematisk. For det første fordi det bidrar til å skape fordommer og stigmatisere en hel gruppe mennesker. Forbrytelser begås av individer, ikke av sosiale grupper.

Men det er også problematisk fordi det tilslører og hindrer oss i å se det virkelige problemet og mulige løsninger. Selv om overfallsvoldtekter har en overvekt av ikke-vestlige gjerningsmenn, har det ingen sammenheng med om de har vært asylsøkere eller ikke. Dette er mennesker som har kommet til landet på mange forskjellige måter. Å tro at man blir kvitt overfallsvoldtekter ved å bure inne asylsøkere, vil derfor være å gjøre samfunnet en bjørnetjeneste.

Vi må tenke bredere enn som så. Vi trenger nye tiltak for å bekjempe voldtekter, ikke bare overfallsvoldtekter, men også de mange tusen voldtektene som begås hver eneste år av overgripere som kjenner offeret. Det er dessverre slik at man finner voldtektsforbrytere i alle sosiale lag og med alle kulturelle bakgrunner.

Voldtektsutvalget, ledet av Venstres Rita Sletner, la allerede i 2008 frem utredningen "Fra ord til handling: Bekjempelse av voldtekt krever handling", med en rekke tiltak for å bekjempe voldtekter. Dessverre har regjeringen bare fulgt tre av de tolv foreslåtte tiltakene. Venstre foreslo derfor i oktober at Stortinget ber regjeringen om umiddelbart å følge opp tiltakene for bekjempelse av voldtekt som skissert av Voldtektsutvalget. Håpet er at myndighetene snart innser at voldtekt er et problem som ikke bare må bekjempes lokalt, men også nasjonalt.

Sesselja Bigseth
Nes Venstre

No comments: