Saturday, December 10, 2011

Leserinnlegg om legevakta

Jeg har intet mindre enn to leserinnlegg på trykk i dagens lokalavis. Det første handler om at

Venstre vil bevare legevakta

I rådmannens forslag til budsjettet for 2012, er det lagt inn et kutt på halvannen million kroner for legevakta ved at man kjøper nattjeneste hos en annen legevakt. Forslaget er kritisert her i avisa av tillitsvalgt for sykepleierne ved Nes legevakt, Borghild Holtung, som sier de ansatte er lei av å måtte kjempe for legevaktas eksistens. Nes Venstre forstår frustrasjonen blant de ansatte og ønsker å understreke at de ikke står alene i kampen om å beholde legevakta på Årnes.

Venstre har hele veien vært tydelig på at vi ønsker legevakta for nesbuene lokalisert på Årnes, og vi støtter ikke rådmannens forslag om å endre dagens legevaktordning. Venstre ser det som en trygghet for bygdas innbyggere å ha lokal legevakt innad i kommunen, ikke minst på nattestid. Venstre har derfor fjernet rådmannens kutt i legevakta i vårt alternative budsjett for 2012 og legger opp til en videreføring av dagens ordning.

Selv om posisjonspartiene ikke kom med endringer til rådmanns forslag i formannskapet og dermed sa ja til nedleggelse av nattjenesten hos legevakta, håper vi at de våkner opp til kommunestyremøtet og støtter Venstres forslag om å bevare legevakta på Årnes slik den er i dag.

Sesselja Bigseth
Nes Venstre

No comments: