Wednesday, December 7, 2011

Adventstid er budsjettid

Det har vært stille på bloggen en stund, og det er flere årsaker til det. En av dem har vært arbeidet med kommunebudsjettet for 2012. I midten av november ble rådmanns forslag til budsjett for 2012 lagt frem og partienes arbeid med budsjettet startet.

Venstre har hatt en rekke møter i forbindelse med dette arbeidet, både gruppemøter og sammen med resten av opposisjonen. I tillegg har hovedutvalgene hatt møter, hvor jeg har deltatt som representant i utvalg for kultur og næring.

Nes Venstre har gjort en del endringer som er presentert som Venstres budsjett for 2012. Blant annet satser vi på å øke lærertettheten, støtte idretten og beholde legevakta på Årnes. Du lese mer endringene vi mener må gjøres her.

I tillegg til de endringene som handler om fordelingen av midler i budsjettet, er det lagt frem verbalforslag. Dette er endringer som vil få størst betydning for fremtidige budsjett, men som ikke nødvendigvis gir utslag på neste års budsjett (selv om noe gjør det). Blant annet mener Venstre at det er nødvendig å se på hvordan vedlikeholdet budsjetteres i dag og gjøre endringer på dette. I tillegg mener vi at det mangler trinn på omsorgsstigen i kommunen, og vil at dette utredes. Resten av verbalforslagene finner du i formannskapets innstilling til budsjett.

Formannskapet har altså også hatt sitt møte, og nå ligger Formannskapets innstilling til budsjettet ute på høring. Denne innstillingen innholder opposisjonspartienes forslag til endringer, noen felles, andre enkeltvis. Posisjonen kom derimot ikke med et eneste forslag til endring i formannskapet, dette til tross for at kommuneloven slår fast at innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Posisjonen sa med andre ord ja til rådmanns forsalg til budsjett i formannskapet.

Posisjonen har et knappets mulig flertall i kommunestyret, og med uro (allerede) i posisjonen, kan det bli interessant å se hvilke endringer som får støtte. Den endelige behandlingen av budsjettet skjer i kommunestyret neste tirsdag, 13. desember.

No comments: