Monday, November 14, 2011

Elskede lille blomst

Blant bøkene jeg rasket med meg fra bibliotekets gratishylle med lyrikk, var Elskede lille blomst av Inga Ravna Eira.

Forlaget skriver:

"Elskede lille blomst" er ei bok i diktform. Med få ord beskrives graviditet og fødsel. Dette er et tema som tidligere ikke er beskrevet så åpent og med så dype følelser i samisk skjønnlitteratur.


Fødsel som motiv
En fødsel er en dypt personlig, men samtidig universell, opplevelse. Med et slikt potent utgangspunkt er det overraskende at fødsler ikke dukker opp oftere i lyrikk og prosa. I stedet er fødsel et nærmest fraværende motiv i litteraturen, med mindre den fares over med harelabb.

Jeg likte derfor konseptet til Eira og var spent på utførelsen. Diktet går gjennom hele boka, med korte strofer på hver side, ofte ikke mer enn to linjer, sjelden over fire.

Det starter med lengselen etter et barn:

Sårt
var savnet
etter deg

hvorpå vi følger jeg-et i diktet gjennom svangerskapets forventninger:

Det fineste
jeg vet
er å lytte til ditt
lille hjerte

og fødselens smerter:

Jeg stønner
trykker
presser

Uforløst
Formen, med de korte, hogde versene, passer godt til temaet. Når riene står på som verst, er det ikke stort mer enn dette tankene rommer. Resten er 100% kropp, røde smerter og en indre stillhet.

Dessverre makter ikke Eira å løfte språket til den poetiske høyden jeg skulle ønsket. Strofer som:

Skjønner ikke helt
hvordan jeg kan
romme to

er ikke poesi, det er en platt setning som ikke rommer det magiske i å bære et menneske inni seg. Potensialet er stort, men forblir i stor grad uforløst.

No comments: