Monday, October 17, 2011

Første sakspapirer kommet

Forrige uke sa det nyvalgte kommunestyret sitt om hvem som skulle sitte hvor i utvalg og råd. Eller sa og sa ... det meste var nok avgjort i forhandlinger før kommunestyret ble klubbet igang.

Men uansett hvordan valgene til diverse utvalg og råd foregikk, så endte jeg opp med en plass i utvalget for kultur og næring. I tillegg er jeg første vara til kommunestyret, samt vara til sakkyndig ankenemnd ved eiendomsskatt.

Og rett før helga kom de første sakspapirene til det aller første møtet i det nyopprettede utvalget for kultur og næring. Jeg har bare smugtittet på dem så langt, men skal gå gjennom papirene så fort morgendagens bokbad er overstått. Jeg gleder meg til å ta fatt på mine fire år som politiker i Nes – selv om det fremdeles er litt rart å tenke på at jeg er nettopp det: politiker.

No comments: