Monday, October 24, 2011

De kjemper for privatlivet ditt - hjelp dem

Denne gjengen har bestemt seg for å kjempe for privatlivet ditt. Jeg synes du bør hjelpe dem.

Folkene bak Digitalt Personvern har nemlig bestemt seg for å prøve det omstridte datalagringsdirektivet – DLD – for retten.

Hva har så dette lange, vanskelige ordet med deg å gjøre, lurer du lanskje? Alt. Eller i alle fall ganske mye. Når DLD trår i kraft neste år, vil nemlig all elektronisk kommunikasjon du har – enten det er på telefon eller e-post – bli loggført og lagret i flere måneder.

Det spiller ingen rolle om du ikke har gjort noe straffbart eller ei – onkel Stat i Arbeiderpartiet og Høyres skikkelse – ønsker likevel å sikre seg bevis mot deg i tilfelle du skulle komme til å gjøre noe ulovlig en gang i fremtiden.

Vi er mange som mener dette er riv ruskende galt. Nå vil Digitalt Personvern også teste om det er rettsstridig. De trenger minst 2 millioner kroner. Det kan vi klare.

Jeg har gitt, og skal gi igjen.
Gir du også?

1 comment:

Geir Isaxen said...

Hvorfor skal det koste 2 MILL. å prøve en sak for retten ?!