Tuesday, September 27, 2011

Kom ikke uten begjær for litterære smakebiter

Som fast leser av Morgenbladet har jeg blitt kjent med Thea Selliaas Thorsens skriverier om antikkens litteratur. Jeg lot meg derfor friste da biblioteket stilte ut boka Kom ikke uten begjær, som er en samling essays hun har skrevet om forfattere og litteratur.

Dog essays ... Det er forlaget som kaller tekstene for essay. Det synes jeg er å ta munnen litt vel full. I ordet essay ligger det for meg en forventning om refleksjoner eller evne til å bringe noe nytt til en kjent tekst eller hendelse. Det mangler i flere av disse tekstene. Her har vi snarere å gjøre med små snutter og litterære smakebiter.

Det er ikke å si at jeg ikke liker boka, det gjør jeg, i alle fall liker jeg en del av tekstene. For oss som ikke er bevandret i tusen år gammel litteratur, er det hyggelig å bli tatt med på en rundreise som introduserer oss for Ovid og Horats, Plinius den eldre og den yngre, og Enheduanna – kanskje verdens første poet.

Men Selliaas Thorsen nøyer seg ikke bare med den eldgamle garde, hennes litterære lidenskap strekker seg også nærmere vår egen tidsalder, med Strindberg, Ibsen og Margrethe Munthe. Kapittelet om sistnevnte har forresten fått tittelen Husmorhorror.

Selliaas Thorsen skriver til tider slentrende, til tider gammelmodig, iblant privat, og iblant med litt for mange utropstegn. Her blandes en nesten høyverdig stil med slanguttrykk som å digge, her er akademiske linjer og erotikk fra antikken. Enkelte betraktninger er platte, andre fremstillinger er mer interessante. Sånn må det kanskje bli når femti små essays – eller smakebiter – samles i ei bok.

Kom ikke uten begjær er uansett ei bok som vil være av interesse for de av dere som ikke bare finner glede i å lese litteratur, men også liker å lese om litteratur.

(Men apropos essays: hvorfor har essay fått den engelske flertallsformen essays istedet for den norske essayer?)

Les hva andre mener om boka:
  • Essaysamlingen viser Thorsens enorme leseglede som smitter – det er lærerikt og underholdende, skriver Radiorevolt.
  • Essayene er krydret med personlige anekdoter, som for det meste fungerer, men ved et tilfelle føler jeg det går over grensen for hva som er for privat, mener Karin.
  • Hun legger en enorm kunnskapsrikhet for dagen, som gir leseren en følelse av selv å burde ha vært mer bevandret i de latinske klassikere og dermed behersket den europeiske kulturarv bedre, skriver Smaalenenes kritiker.
  • Som en leende furie destabiliserer Thorsen den mannlige akademikerens autoritet ved å stikke hull på det private, mener Susanne Christensen.

No comments: