Sunday, September 25, 2011

Ingen Arto-favoritt

Jeg liker godt Arto Paasilinnas bøker, men Tordengudens sønn falt ikke helt i smak.

Den handler om Rutja, Tordengudens sønn, som blir sendt til jorda for å vinne finnene tilbake til den rette tro. Her bytter han ham med en av de ytterst få troende som fremdeles finnes, bonde og antikvitetshandler Sampsa Roinkanen. I menneskeskikkelse setter Rutja i gang med oppgaven, og snart er antikvitetshandelen omgjort til offersted og gården er blitt hysterikerklinikk.

Det burde vært morsomt og burleskt, eller i det minste en tekst til ettertanke, men det er istedet langdrygt og litt formløst.

Boka er herlig oversatt av Ellen Holm Stenersen, som jeg skal bokbade i Nes kulturhus 18. oktober.

No comments: