Thursday, September 1, 2011

Det grønne alternativet

Etter seks år med rødgrønn regjering er Norge blitt ei klimasinke, og vi har nå det høyeste utslippet av CO2 siden vi begynte å måle i 1973. Dette må vi bruke kommunevalget til å gjøre noe med. Når regjeringen ikke tar ansvar, må vi som lokalpolitikere bidra sterkere.

For Venstre er klassisk miljøvern like viktig som klima og energi. Nes Venstre var partiet som løftet fjorårets naturmangfoldår lokalt og som har tatt til orde for en handlingsplan for truede dyre- og plantearter. Vi har utrettelig kjempet for et bedre kollektivtilbud, og vi har vært en av de fremste pådrivere for en god og ambisiøs klima- og energiplan.

Vi vil at Nes skal være den grønne og trivelige bygda hvor det er godt å leve. Venstre legger derfor opp til en offensiv satsing på et grønt næringsliv, en klimavennlig samferdselspolitikk, miljøriktig byggeprosesser, og bevaring av våre felles ressurser for framtiden. Vårt miljøengasjement går som en grønn tråd gjennom hele programmet vårt, helt ned til papiret det er trykt på.

Hvis du bryr deg om miljø, klima og naturvern, stemmer du Venstre – det grønne alternativet i Nes.

1 comment:

Ina Roll Spinnangr said...

Bra innlegg!

Hent gjerne inspirasjon til nye innlegg fra min blogg også: http://liberalebolge.blogspot.com/