Thursday, August 11, 2011

Tybring-Gjeddes falske kanossagang

FrPs Christian Tybring-Gjedde er i alle medier i dag og beklager språkbruk. Det er helt som forventet. Og det lyder temmelig hult.

Tybring-Gjedde ertet på seg en rekke mennesker med Aftenposten-kronikken han skrev sammen med Kent Andersen i fjor.

Hva var galt med norsk kultur, siden Arbeiderpartiet vil erstatte den med flerkultur? Som er rotløshet satt i system og vil rive landet vårt i filler.

Det er språkbruken i denne artikkelen Tybring-Gjedde nå vil beklage. Og bare språkbruken. Han hevder fremdeles at kronikken står fjellstøtt politisk.

Beklagelsen har fått massiv mediadekning og referes og diskuteres ivrig på Twitter. Det er bare å slå fast at FrP delvis har lykkes. For det er vanskelig å se dette som noe mer enn et velregissert mediastunt.

Tybring-Gjedde har vært jaktet på av media helt siden 22/7. Alle ville ha en kommentar om hvorvidt han angret på kronikken eller ei. Men Tybring-Gjedde holdt munn - helt til nå. Det er neppe tilfeldig.

I klimaet umiddelbart etter terroraksjonen ville det vært umulig for Tybring-Gjedde å komme ut med denne uttalelsen uten samtidig å bli angrept fra alle kanter. Samtidig var det opplagt at han før eller senere måtte si noe. Dilemmaet har vært hva.

Tybring-Gjedde er mannen – flankert av Kent Andsersen (likestiller islam med nazi) – som rulles ut i media når FrP vil spille på fremmedfrykten som preger deler av velgermassen deres. Hans rolle er å personifisere xenofobien, og han er en hendig brikke å spille ut når meningsmålingene ramler og det er behov for å mobilisere denne delen av partiet.

Men dette har ikke vært like lett etter ABBs manifest er blitt kjent og fordømt. Tybring-Gjeddes kronikk skiller seg ikke milevidt hverken fra ABB eller Fjordmans ideer om islams påvirkning på Norge. Men Tybring-Gjedde har fått en reddende hånd gjennom debatten om debatten. Man begynte å snakke mindre om hva som ble sagt, og mer om hvordan det ble sagt. Det ble plutselig veldig riktig at alle skulle få si sin mening, bare de sa det på en fin måte.

Dermed kunne Tybring-Gjedde gå ut og si "ja, jeg beklager språkbruken" og fremstå som en passende ydmyk – og samtidig si "men det jeg sa er politisk riktig".

Angrende syndere skal møtes med tilgivelse. Ikke fortapelse, skriver Liberaleren i en Twittermelding.

Men Tybring-Gjedde er ingen angrende synder, han mener fremdeles at mennesker fra andre kulturer ikke hører hjemme i Norge. Han beklager tilsynelatende bare at han la skylden så eksplisitt på Arbeiderpartiet når de nå er rammet så hardt av terroren.

FrP har med andre ord klart å løse dilemmaet om hvordan de kan fremstå sympatisk nok for de som har latt seg sjokkere av det hatefulle grumset som har kommet frem den siste tiden – og samtidig forsikre den xenofobe massen om at de fremdeles kan stemme FrP i trygg forvissing om at partiet fremdeles misliker innvandring og islam. At de attpå til får massiv mediadekning i en tid med borgfred hvor knapt andre enn Ap er synlige er selvsagt en gedigen bonus.

Bare et lite apropos: Sammenlign fjorårets kronikk med dagens kronikk. Hvis du skulle gjette, hvilken vil du si er skrevet av Tybring-Gjedde og hvilken er skrevet av FrPs kommunikasjonsrådgiver ...?

No comments: