Friday, August 12, 2011

Nr. 59

Jeg har stemt.

Noen liker høytideligheten og det seremonielle som er forbundet ved å gå til valglokalet på valgdagen og avlegge sin stemme. Jeg foretrekker å slippe kø og pes på valgdagen, og benytter meg av muligheten til å forhåndstemme.

I år gjorde jeg det dagen etter at forhåndstemmingen åpnet. Og damen som tok i mot valgseddelen kunne fortelle at jeg var den 59ende som har stemt i Nes hittil i år.

59 stemmer på to dager er relativt mye. Og mens jeg på den ene siden er glad over et slikt tegn på stemmevillighet, er jeg også ørlite nervøs for hva det kan bety.

Dette er nødvendigvis stemmer som er avlagt med de siste ukers hendelser friskt i minne. Og de siste meningsmålinger har vist at Ap har gått frem noe kolossalt etter 22. juli. Hvor mange av de 59 stemmene er avgitt i sympati? Ingen, håper jeg.

Jeg håper velgerne er edruelig nok til å se at Arbeiderpartiets medlemmer har vært umenneskelig rammet og at Stoltenberg har gjort en god jobb i tiden etter terroren – men at det ikke forandrer det faktum at partiet lokalt har vist alle tegn på styringstretthet de siste årene. Valget handler ikke om det som skjedde 22. juli - det handler om det som skal skje de neste fire årene. Det håper jeg alle velgere har i tankene når de går til urnene.

1 comment:

Geir Isaxen said...

Ja, jeg syns det blir så feil når det fokuseres på at Jens har gjort en god jobb etter massakren på Utøya.
Vi forstår at Arbeiderpartiet er sterkere enn noensinne. Men dette er et LOKALVALG. Det virker som om media har glemt det.