Friday, August 19, 2011

Her er presentasjonen av meg

Jeg er andrekandidat for Venstre i Nes ved høstens kommunevalg. På nettsidene til lokallaget ligger det nå en presentasjon av meg:

Hva er dine politiske hjertesaker?
Enkeltmenneskets frihet og rettigheter er sentralt i mitt politiske engasjement. Alle er likeverdige, men ingen er like.

Hvorfor ble det Venstre?
Jeg er lidenskapelig opptatt av kampen for et bedre personvern, og det er ingen andre partier som har troverdighet i personvernspørsmål slik Venstre har. At Venstre i tillegg har den beste politikken for småbedrifter og har et sterkt miljøengasjement, gjorde at det ikke var noen tvil for meg.

Les hele presentasjonen her.

No comments: