Sunday, July 10, 2011

Grønne muligheter i Nes

Nes er i dag en pendlerkommune, men ikke alle har anledning eller ønske om pendle ut av bygda. Venstre setter folk først vil at flere skal ha mulighet til å jobbe nærmere hjemmet dersom de ønsker det. Kortere reisetid gir mindre tidsklemme og en enklere hverdag for familien i tillegg til mindre press på miljø og infrastruktur for samfunnet.

For at det skal bli mulig, trenger vi flere arbeidsplasser. Det får vi ved å satse på et mangfoldig og verdiskapende næringsliv, drevet fram av mennesker med motivasjon og evne til skape noe nytt. Da må vi gjøre kommunen attraktiv for mennesker som er villig til å satse og skape arbeidsplasser. Venstre legger derfor opp til en offensiv næringspolitikk som baner vei for gründere og småbedrifter i Nes. Slik får vi ei levende bygd.

Det er også på høy tid at vi begynner å bygge et miljø for grønn næring rundt de ressursene som allerede eksisterer i bygda. På den måten kan vi samtidig berede grunnen for framtidige næringer. Nes har allerede markert seg med en satsing på fornybar energi ved Hvam videregående skole og med biogass ved Esval. Dette kan vi videreutvikle og gi Nes en identitet som den grønne kommunen med fokus på fornybar energi.

Nes har muligheter og ressurser, Venstre har visjoner og vilje.

No comments: