Thursday, June 2, 2011

På tide med et regimeskifte

Venstre har ambisjoner for Nes, og vi er framtidsoptimister.

Når Nes Arbeiderparti kaller valgprogrammet sitt for traust, er det et klart tegn om at det er på tide med et regimeskifte i kommunen. Venstre vil mer, men ikke mer av det samme. Vi har ambisjoner for Nes, og vi er ikke redd for nytenking.

Vi legger i disse dager finpussen på det som vil bli et framtidsrettet program for Nes. Venstre mener at vår framtidige velferd er avhengig av verdiskapning, derfor legger vi opp til en offensiv satsing på en kunnskapsbasert næringsutvikling. Videre vil vi bygge kunnskapssamfunnet, og den jobben starter i skoler og barnehager. Vi i Nes Venstre skal også styrke vår utrettelige kamp for et bedre tilbud innen kollektivtransport, og vi vil være en pådriver for gjennomføring av klimaplanen. Ikke minst mener Venstre at makta skal komme nedenfra. Vi setter folk først og legger derfor opp til at innbyggerne skal få større innflytelse på utviklingen av kommunen enn i dag.

Dagens styre med Ap i førersetet viser klare tegn på å være like styringstrøtte lokalt som nasjonalt. Det er på tide å gi dem en pause. Venstre står klar med visjoner og vilje.

No comments: