Monday, June 6, 2011

På skolebesøk til Auli

I dag har jeg vært på besøk på Auli skole. Det er i forbindelse med Venstres kunnskapskampanje, og samtidig en del av min egen "dannelsesreise" i Nes, at jeg tok turen til Auli i dag. Vi har som mål å besøke 700 kunnskapsinstitusjoner på 70 dager, og Nes Venstre har fått i oppdrag å ta tre av disse besøkene. Og det har vi nå gjort.

Rektor Øivind Svendsen og inspektør Borghild Solstø ved Auli skole satt av en hel time til å snakke skolepolitikk og det er som alltid utrolig lærerikt og givende. Jeg har fått mange nyttige kommentarer og innspill, som nå er brakt videre til Venstre sentralt.

No comments: