Friday, June 10, 2011

Jeg er 1 av 58616

Som du kanskje har fått med deg, stiller jeg til valg til høsten. Og jeg er langt fra alene i det. Faktisk er vi 58 616 stykker som stiller til valg. Og det er bare til kommunestyrene. I tillegg kommer 6637 fylkestingskandidater – selv om mange av navnene nok går igjen på begge listene.

Jeg synes egentlig at det er litt imponerende, at vi har rundt 60 000 som er vi villig til å rekke opp hånden og si: "Ja, jeg er villig til å bruke fritiden min på det politiske arbeidet. Ja, jeg er villig til å lese dokumenter, delta på møter, snakke med innbyggerne, være et ombud, stå på for det jeg mener er det beste for samfunnet."

Vil du se hvem andre som stiller til valg? På regjeringens nettsider kan du laste ned et Excel-ark med navn på alle kandidater som stiller til valg til kommunestyrene til høsten. Jeg står oppført som nr. 6513.

No comments: