Monday, June 13, 2011

Det må inn i skolen!

Ragnhild Kristine Olsen, høyskolelektor ved BI, har skrevet en kronikk om det etiske ansvaret vi har når vi tvitrer. Det er en grei nok kronikk som tar for seg den siste tidens Twitter-blødmer, men avslutningen er kjedelig forutsigbar:

Etikk er allerede integrert i undervisningen gjennom RLE-faget. Det er på tide at ytringsetikken blir det også. I tillegg bør kommunikasjon i sosiale medier inn i både norsk og samfunnsfag.

Løsningen er som alltid når vi står over nye utfordringer: Det må inn i skolen!

Er det så gale å innlemme ytringsetikk og sosiale medier i skolen? Nei, selvsagt ikke, og jeg kan enkelt se for meg hvordan disse temaene kan innlemmes i en rekke fag.

Så hva er problemet?

Problemet er at alt skal løses av skolen.
Problemet er alle de gode intensjonene som allerede fyller skoledagen.
Problemet er eroderingen av foreldreansvaret til fordel for skolen som oppdrager.

Jeg sier ikke nei til at disse temaene kan bli en del av skolehverdagen.
Jeg sier nei til automatikken som ligger i frasen "må inn i skolen".

Her er noen eksempler fra de siste årene på hva som "må inn i skolen":

Mye av dette er bra og viktige ting som helt sikkert kan ha en plass i skolen (dog ikke alt ...). Men når vi har en skole hvor hver femte elev sliter med lesing (nesten én av tre gutter sliter med lesing); hvor mange sliter med matte; hvor lærere påpeker at byråkratiet har tatt overhånd og at de ikke lenger har tid til planlegging og knapt får konsentrert seg om undervisning – ja, da mener jeg at vi ikke må være så raske med å ville innlemme stadig nye ting i skolen.

Istedet for litt av alt, la oss ha mye av noe. La skolen være et sted hvor barn og ungdom virkelig lærer å lese og regne og tilegne seg grunnleggende kunnskaper om samfunnet rundt oss. La skolen være et sted hvor barn og ungdom lærer å søke informasjon, tenke kritisk, stille spørsmål.

Og la så foreldre oppdra sine egne barn. La foreldre lære barn folkeskikk, konfliktløsing, sosial kompetanse, religiøse riter, moralske grenser, nettsikkerhet, gode matvaner osv.

Det er nemlig ikke alt som må inn i skolen.
Kanskje burde vi heller begynne å snakke om hva som må ut av skolen?

No comments: