Sunday, May 15, 2011

Travle dager

... og lite tid til blogging.

Det er hektisk når man er spebarnsmor, jobber deltid, skal være med å ferdigstille en jubileumsbok, skrive valgprogram, delta på møter, og arrangere kunnskapskampanje lokalt.

Derfor blir det litt lite tid til blogging om dagen.
Men jeg lever, leser og har det bra!

No comments: