Tuesday, April 5, 2011

"So this is how liberty dies"

Så tapte vi da.

Våre folkevalgte på Stortinget bestemte i går, med 89 stemmer mot 80, at datalagringsdirektivet skal innføres i Norge.

Resultatet var gitt på forhånd, men likevel ble det en ni timer lang debatt.
Enkelte sa veldig mye dumt.
Mange sa veldig mye godt.
Men resultatet ble som det ble.

En sorgens dag for rettsstat og personvern.

No comments: