Tuesday, April 26, 2011

Om omskjæring av guttebarn

Det pågår nå en debatt om hvorvidt omskjæring av gutter skal skje for statens regning, og om hvorvidt det bør skje i det hele tatt. Jeg skulle skrive et svar i innlegget på Liberaleren, men kjente det vokste frem et eget innlegg om dette, så jeg tar det her på bloggen.

Barnets rett til egen kropp
Det diskuteres litt hvorvidt omskjæring av gutter bør kalles kjønnslemlestelse eller ei, og om det i så fall forringer kampen mot kjønnslemlestelse av jenter og kvinner. Omskjæring av guttebarn er mindre drastisk enn omskjæring av jentebarn. Det gjør det likevel ikke mer riktig.

Vi behøver ikke kalle det kjønnslemlestelse i denne sammenheng, jeg er ikke opptatt av begreper akkurat nå, men jeg er opptatt av individets rett til å kontrollere egen kropp. En baby eller et barn er et individ, like fullt om de ikke har mulighet til å si ja eller nei til om de ønsker en omskjæring. Og nettopp denne mangelen på å kunne uttrykke hva de ønsker, tilsier at omskjæring ikke bør finne sted på minderårige. Du kan ikke gro tilbake en forhud (selv om noen forsøker), men du kan velge å fjerne den som voksen.

Trygghet kontra nødvendighet
Argumentet for at omskjæring nå skal skje på statens regning i helseforetakene, er det stadig tilbakevendende, kan-brukes-til-alt argumentet om trygghet.
– Vi vil sikre at dette blir gjort på en forsvarlig måte også i Norge, og vi vil at det skal tilbys uten kostnader for foreldrene, sier statssekretær Tord Dale (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.
Det er et argument man kan ha stor forståelse for. Selvsagt ønsker man at det skal gjøres mest mulig forsvarlig når små barn skal skjæres i. Men hvorfor skal vi akseptere at små barn skal skjæres i uten at det foreligger medisinsk årsak til det? Religiøse og kulturelle grunner er ikke sterke nok. Individets absolutte rett til egen kropp er viktigere.

Forhud er en erogen sone
En del argumenterer for at det "ikke er så farlig", at det "bare er en hudflik", at det "er rensligere". Av disse argumentene er det bare sistnevnte som har en reell verdi, og da kun i de tilfellene hvor forhud er for trang og det dermed er en medisink grunn til å gjøre dette snittet.

For noen er det kanskje absurd at jeg som kvinne skal gå ut og forsvare forhuden, og kanskje enda mer absurd når jeg sier dette: forhuden er ikke bare en hudflik, forhud er en erogen sone. Det er ikke å si at menn som er omskåret ikke har seksuell nytelse, selvsagt har de det. Men menn kan også oppleve intens nytelse fra denne hudfliken som mange er parat til å forkaste. Når vi vet at forhud er en sterkt erogen sone, hvilken rett har da voksne til å fjerne denne fra barnet etter eget forgodtbefinnende?

Også leger gjør feil
 – Ved feil kan man ikke straffeforfølge noe, sier statssekretær Tord Dale.
 Slik argumenteres det for at det nå skal bli en oppgave for helseforetakene å omskjære barn uten medisinsk grunn. Men nettopp denne setningen burde satt i gang noen varselsklokker. Feil? Hvorfor skal vi i det hele tatt godta at det å unødvendig fjerne forhuden på barn er en akseptert praksis?

VG skriver at regjeringens forslag legges frems etter at det er avdekket at mange barn er blitt skadd etter omskjæring av ufaglærte. Det er å håpe at en lege ville gjort jobben bedre, men det er dessverre ikke nødvendigvis slik.

Nei til omskjæring av barn
Det faktum at det finnes utallige nettsider om hvordan man skal rette opp en dårlig omskjæring eller hvordan man skal få tilbake en form for forhud, vitner om at det å fjerne forhuden ikke er så likefrem som mange vil ha det til.
Jeg mener at fjerning av forhud på barn kun bør utføres i de tilfellene hvor det er medisinsk nødvendig. Og jeg mener at leger bør gå til denne oppgaven med det alvoret den fortjener: det er ikke "bare en hudflik", det er et inngrep i barnets kommende seksualliv.

8 comments:

Anonymous said...

Litt synd at det blir sett paa som noe negativt aa omskjaere guttebarn,
Jeg er ikke kristen eller har en tro. Men av erfaring har jeg hatt 2 kjaerester som var omskjaert og det er renere enn kjaereste med forhud. Selv om de med forhud er like renslige. Ingen av kjaerestene hadde noe skader av omskjaeringen eller men.
Fantastisk sex og deilig med en reslig mann som jeg naa har vaert gift med i 10 aar.
xxx

Roger G. said...

Alle voksne menn (og kvinner) må gjerne la seg omskjære, og uten bedøvelse hvis det gjør guden deres mer vennligsinnet. Ingen bør av religiøse grunner tillate noen å skjære i sine barn. Det spiller mindre rolle om det er yppersteprester eller norske kirurger som gjør det. Argumentasjonen til Arbeiderpartiet vil i så fall også åpne for fortsatt beskjæring av pikebarn. Skammelig!

kjetil said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

AP snakk! F..$#% ta de! Jeg blir sååå opprørt, assa!

Mohmet said...

Enig med bloggeier.

Forby all rituell skæring i barn, hvis barnet selv ønsker dette kan de selv ordne det etter at de har blitt 18 år.

Til alle påstander om sex, hiv og annet vås vil jeg bare påpeke at gjennomsnittlig alder for samleie for gutter er 17-18 år. Og 100 % beskyttelse mot hiv er kondombruk. rensligheten lærer man barna, så fikser de det selv resten av livet.

Håper noen stopper Arbeiderpartiets diskriminering av gutter, det er jo allerede totalforbud mot rituell skjæring av jenter.

Sesselja said...

Anonymous: Jeg er ikke imot omskjæring i seg selv. Jeg er imot omskjæring av BARN. Når man har nådd en alder hvor man selv kan ta en informert avgjørelse og bestemmer seg for at man ønsker å fjerne forhuden, så gjerne for meg.

drittlei said...

Litt synd at det blir sett paa som noe negativt aa omskjaere pikebarn,
Jeg er ikke kristen eller har en tro. Men av erfaring har jeg hatt 2 kjaerester som var omskjaert og det er renere enn kjaereste med kjønnslepper og clitoris. Selv om de med kjønnslepper og clitoris er like renslige. Ingen av kjaerestene hadde noe skader av omskjaeringen eller men.
Fantastisk sex og deilig med en reslig kvinnesom jeg naa har vaert gift med i 10 aar.

Holder argumentene fortsatt?

Eh.. nei. Omskjæring er kjønnslemlestele, uansett om det er gutter eller jenter vi skjærer i. Barn har rett til beskyttelse, også fra forkvaklet religion og tradisjon. Ta en titt på dette innlegget og filmen som viser hvordan kjønnslemlestele av gutter foregår og konsekvensene det får: http://bit.ly/gxuGPy

PC said...

Sjekk, Christopher Hitchens: Circumcision - He destroys Rabbi Harold Kushner.

http://www.youtube.com/watch?v=KZTS6iVpSP

More info, dailyhitchens.com