Wednesday, March 9, 2011

Sunt partidemokrati, Høyre?

Høyre går inn for datalagringsdirektivet, og hevder på egne nettsider at:

Høyre har et sunt partidemokrati, og partiets interne debatt har bidratt til et godt og grundig utgangspunkt for de kommende forhandlingene.
Mon det? Politisk rådgiver i Høyre, Pia Prestsmo, spør på Twitter i kveld:
Ti fylkespartier imot , ett for. I partidemokratisk sammenheng skulle vel dette bety at vi går imot.
Så hvor sunt er partidemokratiet deres, Høyre? Omtrent like sunt som den liberale ryggmargsrefleksen deres? Omtrent like sterk som personvernholdningene deres?

Altså pill råtten.

No comments: