Tuesday, March 29, 2011

I ditt navn, Erna

I desember skrev jeg et innlegg hvor jeg uttrykte mine tvil til at DNA-materialet av uskyldige som ble registrert i forbindelse med to voldtektssaker i Bergen, ville bli destruert:

Er det en ting vi har lært den siste tiden, så er det at myndigheter og politi ønsker å holde fast på all den informasjonen de kan om borgerne.
Derfor kommer det ikke som noen overraskelse når jeg i dag leser følgende nyhet:
Rettsmedisinsk institutt følger ikke loven og lar være å slette DNA-profiler når de skal.

VG skriver:
Instituttet skal heller ikke ha slettet noen av opplysningene som hører til uskyldige personer eller vitner i kriminalsaker. Hvor mange dette er snakk om, har ikke Datatilsynet fått klarhet i. (...) Bare i 2009 DNA-analyserte instituttet omtrent 10.000 identifiserte nordmenn. (...) All data om personer som er sjekket ut av saker, frikjente i retten eller hvor saker er henlagt skal slettes. Det står det også klart i loven. Men Rettsmedisinsk institutt har likevel tatt vare på disse dataene.

Og videre:

Det betyr at det er sannsynlig at RMI for eksempel sitter med DNA-profilene til alle de som frivillig lot seg DNA-teste i forbindelse med en voldtektssak i Bergen i høst.
La meg for ordens skyld gjenta hva informasjonsrådgiver Gry Benedicte Halseth ved Hordalandspolitiet uttalte den gangen:

— De innkalte har status som vitner i saken. Prøvene vil kun bli sammenlignet mot materialet i disse to sakene og deretter destruert. Prøvene vil ikke bli sammenlignet med DNA-materialet som er lagret i politiets registre for øvrig.


Ja visst.

Når jeg ikke blir overrasket over at denne nyheten kom frem, så skyldes det bare at slike nyheter har blitt så altfor vanlige. Jeg kunne ramset opp en rekke tilfeller bare fra de siste årene, men nøyere meg med å sende leseren videre til denne oversikten.

Det er slike saker som gjør meg så fortvilet når Erna Solberg forsøker å vedta sikker lagring av informasjonen som samles gjennom datalagringsdirektivet. Det finnes ikke noe slikt som sikker lagring.

Jeg kan love deg, Erna, at om datalagringsdirektivet innføres, vil vi før eller senere se nok en skandale med sensitive personvernopplysninger på avveie. Det vil i så fall skje i ditt navn, Erna Solberg. Og jeg håper at de som finner sine personopplysninger på avveie eller misbrukt som følge av din iver etter å overvåke alle borgere stiller deg og Høyre ansvarlige.

Det skjer i ditt navn, Erna.

No comments: