Wednesday, March 9, 2011

Gjensidig tillit, Høyre?

Det sies at Høyre i dag skal ta et endelig standpunkt i saken om datalagringsdirektivet. Hvilken side de faller ned på – ja eller nei til DLD – vil få stor betydning for hele landet. Det handler om hvorvidt man nå skal masselagring opplysninger om alle borgere uten at det foreligger mistanke om noe som helst.

Det store bildet dreier seg dermed om hvorvidt vi skal beholde det viktige rettstatsprinsippet om at tvilen skal komme den tiltalte til gode. Men på en litt mindre skala handler det også om et tillitsspørsmål mellom Høyre og velgerne.Høyres velgere har vist partiet tillit ved å gi partiet sin stemme. Er Høyre denne tilliten verdig?

Den aller første setningen i Høyres eget prinsipprogram sier:
"Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket."
Lenger ut i prinsipprogrammet kan man lese at Høyre vil ha et sterkt personvern.

I dag vil det vise seg hvorvidt Høyre har tillit til enkeltmennesket – og sine egne velgere – og om de er i stand til å følge egne prinsipper som nedfelt i prinsipprogrammet.

Hvis Høyre sier ja til DLD, enten det er et såkalt kompromiss eller ei, sier de samtidig at Høyre er et parti velgere ikke kan ha tillit til. Så hva blir det til, Høyre? Er dere tilliten verdig? Og har dere tillit til de som har stemt på dere? Eller blir Høyre et parti uten gjensidig tillit?

Jeg håper inderlig Høyre faller ned på riktig avgjørelse.

1 comment:

Ina Roll Spinnangr said...

Enig, Høyre svikter sitt eget prinsipp-program og skuffer stort. Et godt innlegg!