Wednesday, February 16, 2011

Lanserer 8-årig valgprogram

Nord-Fron Venstre mener politikken er for kortsiktig, og lanserer like godt et program for de neste åtte årene. Skal vi tro Venstremikkel, blir det ikke et program av jordbær og fløte, men av hard og næringsrik kost:

Vi går til valg på realistiske og gode planer som vil vekke politisk interesse, skape mer demokrati og innsyn, gjøre makten mer ydmyk for folket, effektiv problemløsing innen de store helse og omsorgsmessige utfordringer vi står ovenfor, ny giv til ungdom og skole og ikke minst gi næringslivet gode vilkår for vekst i Vinstra som regionsenter. Vi kommer heller ikke til å gjøre som de fleste politikere, å si hva velgerne vil høre, og gjøre det stikk motsatte. Venstre kommer til å si mye som velgerne ikke vil høre, men ting som vi må gjøre om vi skal kunne styrke kommunens evne til å levere helse og omsorgstjenester og andre primæroppgaver. Politikk som er lite fengende, men som er helt grunnleggende om vi skal kunne ha en kommune som gjør jobben sin. Det vil si, lite floskler og mye realpolitikk.


Spennende!

1 comment:

mikkel said...

Da er programmet ute :)