Monday, February 28, 2011

Høyre må si nei

Følgende er utdrag fra et leserinnlegg jeg har skrevet:

I disse dager pågår det en kamp om rettsstaten vår. Arbeiderpartiet ønsker å masselagre opplysninger om hver eneste borger uten at det foreligger mistanke om noe som helst.

Venstre var det første partiet som tok et klart og tydelig standpunkt mot DLD. Senere har de fleste av de andre partiene fulgt etter. Nå er det kun Ap som går helhjertet inn for direktivet, mens Høyre ennå ikke har bestemt seg. Ap trenger Høyres støtte for å presse gjennom direktivet.

Dette er en gyllen anledning for Høyre å vise at de mener alvor når de hevder de har tillit til enkeltmennesket og ønsker et sterkt personvern. Høyre må si nei til datalagringsdirektivet.

Les hele innlegget her.

No comments: