Monday, February 14, 2011

Et dannelsesprosjekt

I dag har jeg invitert meg selv på besøk til Svarverud barnehage og Familiens hus.

Jeg er foreslått på andreplass på Nes Venstres valgliste for 2011, og med et godt håp om å komme inn i kommunestyret til høsten, har jeg satt meg fore å lære mer om det som foregår i bygda.

Jeg kjenner allerede Nes gjennom vikariatet i lokalavisa. For meg som innflytter var det en nyttig innføring i kommunen. Den jobben tok meg rundt til alle bygdene i kommunen. Jeg har vært på loppemarked på Auli, i kirka på Fenstad, på sykkelløp i Skogbygda, på fyllinga på Esval, på gårdsbesøk i Udnes, i kulturkafeen på Årnes, på skolen på Hvam, i fakkeltog på Opakermoen og mye mer.

Nå vil jeg lære mer om det som foregår av tjenestetilbud i kommunen, hvilke erfaringer de ansatte har, hvordan de innbyggerne opplever tjenestene, hvilke styrker og hvilke utfordringer som finnes.

Jeg er av den oppfatning at en lokalpolitiker bør vite hva det er han eller hun bestemmer over, ikke bare gjennom tørre sakspapirer, men helst også gjennom egne erfaringer og samtaler med de det gjelder.

Målet mitt er derfor å besøke flest mulig av de ulike tilbudene i bygda i månedene som kommer, slik at jeg er beredt om (når!) jeg blir valgt inn i kommunestyret. Og jeg starter altså denne uka med besøk i barnehage og det tverrfaglige ressurssenteret vårt. Jeg gleder meg!

1 comment:

Gunn Beate said...

Herlig! Sesselja for president!