Thursday, January 6, 2011

Uskyldspresumsjonen for fall

Prinsippet om at ingen skal trenge å bevise sin uskyld må fastholdes. Det er et knefall for politiet dersom de trenger mer overvåkning for at uskyldige skal gå fri.
– Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, i en lesverdig kronikk i Dagbladet i dag.

Uskyldspresumsjonen er det grunnleggende prinsipp i enhver rettstat om at tvil skal komme den tiltalte til gode. Med innføring av datalagringsdirektivet vil dette prinsippet bli snudd på hodet: vi er alle skyldige til det motsatte er bevist.

No comments: