Tuesday, January 11, 2011

Saksordfører er for DLD

Stortingets behandling av datalagringsdirektivet er nå offisielt i gang, og transportkomiteen valgte i dag Høyres Ingjerd Schou som saksordfører.

Flere skriver at Schou kommer fra et fylkeslag (Østfold Høyre) som har markert seg mot DLD, men Schou selv har uttalt at hun heller mot å være for DLD:

– Jeg er veldig skeptisk, men samtidig er jeg mer for enn mot, gitt at man har en meget stram datalagringstid, og at vi får et organ som vi med visshet kan vite at vil håndtere informasjonen på en betryggende måte, sier hun.
Nationen 09.03.2010

PS: SVs Snorre Valen har en oversiktlig fremstilling av saksgangen for DLD på Stortinget. Anbefales.

No comments: