Tuesday, January 4, 2011

Nyttårsforsett: Bruke kontanter oftere

Retten til å bruke kontanter som betalingsmiddel er viktig for retten til et sporløst liv.

Dette har vært sikret bl.a. gjennom sentralbanklovens §14 hvor det står at «Norges Banks sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge», og finansavtalelovens §38 som sier: “En forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren”.

Innskrenker retten til det sporløse liv
Men fra og med første januar i år er dette blitt endret:
Fra og med nyttår kommer det nye regler som gjør deg ansvarlig for selgers skattegjeld når du kjøper tjenester - dersom beløpet er over 10.000 kroner og du betaler kontant.
Skatt.no
I kampen for å drive inn midler til Staten, er man nå villig til å ofre retten til det sporløse liv. Årsaken er at man vil overvåke at transaksjoner virkelig har funnet sted slik at ingen får større moms- og skattefradrag enn de har krav på eller unndrar seg pliktige innbetalinger til skattemyndighetene.
Kontant betaling vanskeliggjør myndighetenes arbeid med å avdekke og dokumentere skatte- og avgiftsunndragelser. Betaling med kontanter gjør det mulig å gjennomføre transaksjoner som ikke etterlater seg spor, og som derfor er vanskelige å påvise i ettertid.
Regjeringen.no
Vi er alle under mistanke
Det er vanskelig ikke å se dette som nok en mistenkeliggjøring av borgerne, en mistenkeliggjøring som har økt faretruende under den rødgrønne regjeringens tid.

Ap vil overvåke samtlige borgere gjennom datalagringsdirektivet i tilfelle noen skulle begå en kriminell handling. Og nå har altså Finansdepartementet bestemt at vi alle er under mistanke for skatteunndragelse med mindre vi betaler snekkeren, barnevakta eller vaskehjelpen på en måte som de kan overvåke. Det er nemlig ikke lenger nok at du får kvittering for jobben som er gjort og betalt for – betaler du kontant, risikerer du nå å bli medansvarlig om tjenesteyter ikke gjør opp for seg overfor skattemyndighetene:

"Den som kjøper tjenester, eller varer sammen med tjenester, kan gjøres medansvarlig for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift som den næringsdrivende har unndratt, dersom vederlaget overstiger 10.000 kroner og ikke er betalt via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling."
Skattebetalingsloven §16-50, Lovdata

Frykter for kontantene
Økonomisk kriminalitet skal bekjempes, men det bør ikke gjøres ved å ofre nok en bit av vårt raskt forsvinnende sporløse liv.

Når Finansdepartementet eksplisitt uttaler at det er et mål å "redusere bruken av kontante betalingsmidler" gjør det meg bekymret for kontantenes fremtid og vår alles mulighet til å leve sporløse liv.

Mitt nyttårsforsett for 2011 er derfor å bli flinkere til å bruke kontanter.

2 comments:

Heidi said...

Jeg skal også bruke kontanter oftere i år, men av en ganske annen grunn enn din. Jeg vil gjøre det for å ha mynter å puttte på sparegrisen min...

Anonymous said...

Jeg tenker i de samme baner og har begynt å bruke kontanter mer enn tidligere.
Kontanter er også viktig ift. sårbarhet. Vi er utrolig avhengige av ekstremt komplekse it-løsninger, strømforsyning, etc. Mye av det sentralisert og med veldig mange egg i en kurv. Jeg passer alltid på å ha noen tusen i kontanter liggende i tilfelle.