Friday, January 7, 2011

Kongsvingerbanen må bli bedre

For pendlere i Årnes er Kongsvingerbanen hovedruten til Oslo. Med en reisetid på 5o minutter og avganger kun én gang i timen, er det klart at mye kan gjøres for å bedre forholdene for pendlerne.

Høyre har nylig tatt til orde for å konkurranseutsette Kongsvingerbanen, og det er noe vi i Nes Venstre stiller oss bak. Vi har kjempet for dette i flere år, og heier på Høyres utspill.

Nes Venstre har også foreslått en rekke andre tiltak som kan bedre forholdene for reisende med Kongsvingerbanen. Vi ønsker blant annet tog mot Oslo hver halvtime og kortere reisetid. Hvordan vi mener man kan oppnå dette, kan du lese om her.

No comments: