Tuesday, January 25, 2011

Hvor bør biblioteket ligge?

BB-senteret har sagt opp leieavtalen med Nes bibliotek. Dermed må biblioteket bort fra "kulturgata" og biblioteket står uten lokaler fra februar neste år.


Det har blitt foreslått at en mulig løsning kan være å flytte biblioteket opp i tredje etasje i kjøpesenteret. Biblioteket vil da få inngang fra felleslokalene i senteret, og det skal være mulighet for uteterrasse som kan brukes sommerstid.

Men er dette den mest gunstige plasseringen av biblioteket? Kanskje, kanskje ikke.

Åse Birgitte Skjærli i Nes Venstre har i Romerikes Blad foreslått tre alternative løsninger som kan være like aktuelle.

No comments: