Saturday, January 8, 2011

Etterlyser singelpolitikk

Organisasjonen SingelSammen etterlyser boligpolitikk rettet mot single mennesker.
– Det er vanskelig å kjøpe for single, særlig i storbyene, og dermed vanskelig å komme inn på boligmarkedet og være med på verdiøkningen. Det er også katastrofalt dyrt å bo og leie, og dette er med på å gjøre situasjonen for single veldig vanskelig, sier Lepperød til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
– Hentet fra Romerikes Blad
Single utgjør en stor gruppe av boligmarkedet. Omlag 850 000 personer bor alene i Norge, noe som utgjør rundt 40 prosent av landets husholdninger. Dette har fått Venstreleder Trine Skei Grande til å etterlyse en klar singel-politikk.
– Staten skal ikke definere hvilken familieform som er den beste, men sørge for trygge rammer uansett hvilken familieform den enkelte velger. Når rapporten som foreligger peker på at andelen single har det verre fysisk, psykisk og økonomisk tøffere enn mennesker i parforhold, er det åpenbart at regjeringen må foreslå tiltak for å bedre de singles kår i samfunnet, uttalte Skei Grande allerede i 2006, da SSB la frem rapporten SSB «Aleneboendes levekår».
Hun mener det må være mulig å gjøre det enklere for enslige å komme inn på boligmarkedet.

– Skal man skal man klare å få single inn på boligmakedet, må man legge til rette for gode spareordninger kombinert med eierordninger og andre typer eierformer, sa Skei Grande da hun tok til orde for å sette singelpolitikk på dagsorden for to år siden.
Et av tiltakene som kan settes i verk for å bedre de økonomiske forholdene for single, er å legge om avgiftspolitikken.
– Det er mye 50-tallstankegang om at avgifter er knyttet til husstand. Det kan være NRK-lisens, søppel og annet. Vi må ha avgifter, men de må ha med forbruk å gjøre og ikke med husstand. Produserer du lite søppel, bør du også betale mindre, sier Skei Grande til ANB denne uka.
Hva mener du? Trenger vi en egen singelpolitikk?

No comments: