Wednesday, January 19, 2011

Andreplass – inntil videre

Nes Venstre holdt årsmøte på mandag, og årsmøtet har nå gitt sin innstilling til nominasjonsmøtet. De tre øverste plassene på valglisten er foreslått gitt stemmetillegg, og der finner man nå:

1 Øystein Smidt, ÅRNES
2 Sesselja Bigseth, ÅRNES
3 Åse Birgitte Skjærli, HØIE


Resten av listen kan du se her.

Dette er som sagt et forslag til valgliste. Den endelige versjonen blir først avgjort på nominasjonsmøtet 21. februar. Så gjenstår det å se om andreplassen holder hele veien inn!

No comments: