Wednesday, January 26, 2011

2 x Auster

Januar har stått i Paul Austers tegn hva gjelder lesing her i gården. Det begynte med at jeg var på biblioteket og plukket med meg Austers siste på norsk, Usynlig, som jeg husket at en av bokbloggerne hadde lest. Kanskje er det like greit at jeg ikke husket at Janke ikke syntes noe særlig om denne romanen, for selv likte jeg den ganske godt.

Usynlig - en roman om to menn
Usynlig handler tilsynelatende om litteraturstudenten Adam Walker og hans liv, men det blir etter hvert klart at det handler like mye om den mystiske franske gjesteprofessoren Rudolf Born som han treffer på en fest våren 1967.

Romanen er delt inn i tre deler. I den første delen forteller Walker selv om det som skjedde mellom ham og Born våren 1967. Deretter gies ordet til Jim, en tidligere studiekamerat, som Walker henvender seg til i brevs form i 2007 da han selv ligger for døden. Her fortelles historien videre om sommeren 1967 i du-form. Til slutt kommer vi til høsten 1967, og nå er det Jim som forteller historien videre fra Walkers synspunkt i tredje-person. Og hele tiden mens historien om Walker fortelles, med utgangpunkt i 1967 men med tråden frem til vår tid, fortelles også historien om Rudolf Born.

Leviatan - en roman om to menn
Som Janke skjønner heller ikke jeg hva tittelen Usynlig henspiller på. Men jeg likte romanen godt nok til at jeg gikk bort til min egen bokhylle og fant frem en ulest roman av Auster som jeg hadde stående, Leviatan. Mens Usynlig er en av Austers siste utgivelser, hører Leviatan hjemme i midtpartiet i bibliografien hans.

Forfatteren Peter Aaron sitter i et feriehus i Vermont og skriver historien om sin forfattervenn Benjamin Sachs. Peter har god grunn til å mistenke at Sachs er død, sprengt i luften av en egen bombe, og romanen er et forsøk på å forklare hvordan Sachs kunne gå fra å være forfatter til å dø på denne måten.

Likhetstrekk - samme scene i to romaner
Selv om det er sytten år mellom de to romanene, har de likevel enkelte fellestrekk. Begge romanene handler om en mann og hans liv, og begge historiene berettes i stor grad av en tredjeperson som står på utsiden og forteller.

Auster har også en scene som går igjen i begge romanene. I Usynlig er det Adam Walker som har sex med Rudolf Borns kvinne, Margot, et forhold som varer i en uke eller to mens Born er utenlands. I Leviatan er det Peter Aaron som har sex med kompisens kone, Fanny, et forhold som varer i en tre ukers tid mens Sachs er i California og arbeider med manuskriptet til en film basert på romanen han har skrevet. I begge tilfellene oppdager hanreien forholdet i ettertid, og i begge romanen tilgir han den andre mannen.

De to scenene er så like at jeg ikke kan unngå å spekulere i om dette er noe Auster har hentet fra eget liv. Eller om det er noe han ubevisst har plagiert fra eget verk. Uansett var det påfallende å lese to så like scener.

Auster og Hustvedt
Jeg har lest flere av Paul Austers romaner tidligere. Jeg husker jeg likte dem, men problemet er at jeg ikke husker hva de het eller hva de handlet om. Jeg har en følelse av at det samme vil gjelde disse to romanene. Det synes som Auster har en evne til å underholde meg i øyeblikket, men at han ikke griper meg nok til å bli værende i bevisstheten min.

Paul Auster og Siri Hustvedt
Foto: Tomer Appelbaum


Da holder jeg heller en knapp på kona, Siri Hustvedt. Jeg føler en viss likhet i forfatterskapet deres, kanskje fordi de begge skriver mye om New York, kanskje har det noe med tonen i bøkene. Og mens jeg liker begge to, er det Hustvedts romaner jeg husker når historiene er ferdig og bøkene lukkes.

Les hva andre bloggere skriver om Auster:
  • Hva er det egentlig denne boken handler om? spør Janke i omtalen av Usynlig.
  • Gjennom ordene om Auster og Invisible
  • Boken forvirret meg. Den gledet meg. Den gjorde meg nysgjerrig, skriver Labben om The New York Trilogy.
  • For meg virker nemlig Invisible som en bok skrevet av en forfatter som har skrevet seg tom, skriver Ertzgaard.

No comments: