Friday, December 17, 2010

Regjeringen bruker gode Venstre-saker

To gladmeldinger kommer fra regjeringshold i dag – med hilsen fra Venstre:

Finansdepartementet foreslår at små aksjeselskap unntas fra revisjonsplikt.
– Forslaget innebærer en vesentlig lettelse i administrative kostnader for de små selskapene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Dette er helt i tråd med forslag som Venstre har fremmet i en årrekke.

Det samme er forslaget om å tillate gårdsutsalg av alkoholholdige drikkevarer som øl og cider:

Regjeringen legger fram lovforslag som åpner for salg av egenprodusert alkoholholdig drikk i egen virksomhet.

– Vi ønsker nå å legge til rette for at disse virksomhetene skal kunne selge drikke de har produsert selv, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Forslaget gjelder drikkevarer som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol.

Det er hyggelig å se at regjeringen omsider ser fornuften i Venstre-sakene og legger frem forslag slik at de nå kan bli innført (selv om regjeringen i sitt forslag har vannet ned saken så cider i realiteten er utelukket).

Vi har mange flere utmerkede forslag på lager. Det er bare å forsyne seg. Her er for eksempel en smørbrødliste av gode næringslivssaker.

No comments: