Wednesday, December 15, 2010

Furukollen kan bli nedlagt - Venstre reagerer

Stiftelsen Furukollen Psykiatriske senter på Årnes står i fare for å bli lagt ned etter at Helse Sør-Øst har besluttet ikke å fornye avtalen med stiftelsen. Etter mer enn 50 års drift, kan det hele være over.


Furukollen er bare én av flere ideelle organisasjoner innen rehabilitering, rus og psykiatri som er utsatt. Det får Venstre til å reagere, og de ber nå om at det taes grep for å sikre forutsigbar drift av slike organisasjoner.

Les mer på Nes Venstres hjemmeside.

No comments: