Monday, December 13, 2010

Frihet til å velge seg bort

Pål Veiden har en god kronikk i dagens Aftenposten, hvor han skriver om enhetsekstremismen vi presses inn i av velmenende politikere fra venstresiden.

Bak velmente reformer, ligger ofte en trang til å styre andres liv.

Det er godt å høre andre si det, for jeg føler oftere og oftere at vi forsøkes presset inn i en form som skal gjøre oss alle like. Ingen må skille seg ut, hverken i positiv eller negativ retning. Men likeverd betyr ikke likhet.

Som Veiden poengterer mot slutten av kronikken:

Frihet bør innebære også muligheten for å holde avstand, og selv kunne velge om man ikke vil tilhøre et fellesskap. Livet leves lokalt og det leves av den enkelte med sine vidt forskjellige preferanser for det gode liv.

No comments: