Tuesday, December 14, 2010

En stille bønn

I disse førjulstider passer det med en stille bønn. Denne bønnen går dog ikke til noen høyere makter, men til alle som leser, og til politikerne som skal ta standpunkt til datalagringsdirektivet spesielt:

Det pågår i disse dager en intens diskusjon om innføring av Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett. Kanskje har du gjort deg opp en mening, kanskje er du usikker. I begge tilfeller ber jeg deg lese videre.

Samtlige fagmiljøer, både i Norge og EU, har konkludert med at DLD ikke bør innføres på nåværende tidspunkt. Den tekniske kvaliteten på direktivet er dårlig, det griper uforholdsmessig inn i personvernet, det har store mangler og viktige spørsmål som hvem som skal ha tilgang og hvordan data skal lagres er fortsatt uavklart.

Det er mange som meg, lovlydige, pliktoppfyllende borgere som aldri vil utgjøre en trussel mot noe som helst. Vi synes derfor det er trist og sårende at all vår atferd skal overvåkes døgnkontinuerlig.

Understøttet av faglige vurderinger kan du trygt si nei til DLD.

Ta kontakt med Martin Bekkelund hvis du har spørsmål om DLD, uansett hva det måtte gjelde.

Den stille bønnen er hentet fra Bekkelunds blogg.
Foto: Audun Rødningsby/UngeVenstre

No comments: