Tuesday, December 7, 2010

23%

23 prosent ser ut til å være det magiske tallet:

Bare 23 prosent av landets ordførere er kvinner, andelen kvinner som leder de viktige
kommunale styrer, råd og utvalg er 23 prosent, og 23 prosent av toppkandidatene på
valglistene var kvinner.


Fra brosjyren 100 med allmenn stemmerett for kvinner.

No comments: