Tuesday, December 14, 2010

Å møte seg selv i døra

Norske deltakere i det løse nettverket Anonymous sier i Dagbladet at de vil ta ned nettsidene til Arbeiderpartiet dersom datalagringsdirektivet (DLD) blir innført i Norge.


Det liker partisekretær i Ap, Raymond Johansen, dårlig:

– Det er paradoksalt at noen som selv hevder at de kjemper for demokrati og ytringsfrihet vil ta i bruk slike udemokratiske og ulovlige virkemidler, sier partisekretær Raymond Johansen i Ap til Dagbladet.

Johansen har tydeligvis ikke tenkt så nøye gjennom utsagnet, ettersom de samme ordene kan brukes om Arbeiderpartiet og deres uforståelige higen etter å innføre datalagringsdirektivet i Norge ...

No comments: