Tuesday, November 30, 2010

Alternativt budsjett

Nes Venstre har i dag presentert sitt alternative budsjett. Selv om rådmannen i år har lagt frem et budsjett som i stor grad er i god Venstre-ånd, har Nes Venstre valgt å gjøre enkelte justeringer på budsjettforslaget. Stikkordene er mer til næring og idrett.

Les mer på Nes Venstres hjemmeside.

No comments: