Monday, October 18, 2010

Tar tak i Svarverudvegen

Vi som bor i Svarverudvegen har i flere år ergret oss over den dårlige trafikksikkerheten for myke trafikanter langs vegen.

Svarverudvegen går gjennom et etablert boligfelt, men likevel passerer tungtrafikk på vegene, og førere av personbiler lar seg stadig friste til å trå litt ekstra på gasspedalen på de lange, rette strekningene.

Når Statens vegvesen nå har gravd dype, brede grøfter på hver side av vegen, har situasjonen blitt enda farligere for oss som er avhengig av å ta oss langs vegen til fots eller sykkel.

Etter påtrykk fra både meg og andre beboere langs Svarverudvegen, tar nå Nes Venstre tak i saken. Førstkommende tirsdag stiller leder i Nes Venstre, Øystein Smidt, spørsmål til ordfører Blekkerud under kommunestyremøtet om Svarverudvegen og trafikksikkerheten der.

Hele spørsmålet kan du lese her.

No comments: