Sunday, October 17, 2010

Louise Riis Bøhn: Første kvinne i kommunestyret

Louise Riis Bøhn er blitt kalt en foregangskvinne i Nes og en kvinnesakspionér i Norge. Hun var opprinnelig dansk prestedatter, født i 1858, men kom etterhvert til Nes, hvor hun raskt sørget for å sette sitt preg på bygda.

Hun var involvert både i kulturlivet og skoleutviklingen i bygda, men det er kanskje arbeidet med likestillingsspørsmål hun vil bli husket best for. I 1903 stiftet Riis Bøhn Nes kvinnesaksforening i 1903, og tolv år senere samlet hun alle kvinnesaksforeningene i bygda i et felles forum, Nes kvinneråd. Gjennom disse organisaskjonene kjempet hun for kvinners rett til likestilling, både for loven og i opinionen.

Kvinnesaken i praksis
Men Riis Bøhn kjempet ikke bare en teoretisk kamp – hun endte også opp med å vise bygda hva kvinner duger til. I 1916 ble hun valgt inn i Nes herredsstyre som første kvinne noensinne. Hun ble valgt inn som representant for Venstre, og i følge bygdeboka:

kom hun til å gjøre seg sterkt gjeldende i denne mannsforsamling.

Et portrett av Riis Bøhn henger i dag passende nok utenfor formannskapssalen i Nes rådhus. Det er malt av kunstneren Johanne Borgen, og ble gitt i gave til kommunen av Nes kvinneråd i 1975.

Fikk Arneberg til Lillerommen
Riis Bøhn er også minnet på det gamle herredshuset Lillerommen, hvor hun har fått et selskapsrom – Louise Riis Bøhns sal – oppkalt etter seg.

At det er nettopp her Riis Bøhn er blitt hedret, er ikke så veldig rart. Ikke bare var hun første kvinne som kunne ta plass i herredsstyret på Lillerommen, men noen år tidligere hadde hun også tatt ansvaret for at Lillerommen ser ut som det gjør i dag. Det var nemlig Riis Bøhn som i 1913 kontaktet arkitekt Arnstein Arneberg og sørget for at han fikk oppdraget om å utarbeide en plan for ombyggingen og moderniseringen av Lillerommen.

No comments: