Sunday, October 3, 2010

Inspirerende helg

Denne helga har Venstre hatt landskonferanse, og jeg var til stede lørdag (høygravid som jeg er orket jeg ikke delta begge dagene). Det ble akkurat den inspirerende helga jeg håpte på.

To glade herrer
Noe av det kjekkeste med slike samlinger er at man får treffe andre engasjerte Venstre-folk, og denne gangen var det samlet folk fra hele landet. Blant annet traff jeg igjen disse to karene:

Knoll og Tott

De som har vært på liberal.no, kjenner dem som VenstreMikkel og Fredrik, to særdeles engasjerte Venstre-herrer. De store glisene skyldes at de dagen før opplevde av landsstyret vedtok en plan for organisasjonen som innlemmer en rekke av de tiltakene de to glade herrer har jobbet for det siste året. Mikrofonen i bildet ble tatt frem i anledning av at de to var ute og laget innslag til Venstre-TV, også det et tiltak de to har dratt igang.

Leder Trine Skei Grande åpnet konferansen, før hun måtte av gårde for å delta i åpningen av det 155. Stortinget. Det var attpå til Trines bursdag i går, så vår overarbeidede leder fikk overrakt gavekort på spa-behandling.

Venstre-budsjett
Lørdagens program handlet mye om skolering. Deltakerne kunne velge mellom fem sesjoner, og selv valgte jeg å delta på sesjonene om å lage alternative Venstre-budsjett til kommunebudsjettet og organisering av valgkamp som gir suksess.

Førstnevnte ble holdt av Venstre-ordførerne Hans Antonsen (Grimstad) og Mona H. Hellesnes (Ulvik). De to kommunene har ulike måter å håndtere årsbudsjett og økonomiplan, noe som har gitt politikerne ulike måter å håndtere budsjettarbeidet på. Det ga økt innsikt i måten man kan jobbe frem alternative Venstre-budsjett.

Valgkamp som sikrer suksess
Sesjonen om suksessrik valgkamp ble holdt av Reidar Lindseth, ordfører i Flatanger. Han har bygd opp Venstre fra å ha én representant i kommunestyret (av 17) til å få to, tre, fem, og nå åtte representanter – og dermed flertall. Ved siste kommunevalg fikk Venstre i Flatanger formidable 42,7% – et suverent resultat for ethvert parti.

Kanskje håpte jeg på for mye – gjerne en magisk formel som skal sikre suksess – så foredraget ble nødvendigvis en liten skuffelse. Det meste av det Lindseth fortalte, er ting man har hørt før. Forskjellen er kanskje at han og resten av Flatanger Venstre har bevist at det faktisk fungerer. Og dét er jo en motiverende faktor når vi nå gir oss i kast med valgkampen her hjemme.

Et godt og et søvndyssende foredrag
Dagen hadde også innslag av gjesteforelesere. Politisk kommentator Aslak Bonde holdt et innlegg om et sentrum i krise og Venstres plassering i norsk politikk etter blokkdannelsen. Som alltid er det interessant å se seg selv med blikk utenfra. Bonde fremla blant annet forslag om at Venstre kunne være den antipopulistiske stemmen i en populistisk offentlighet – noe som fikk Skei Grande til å kommentere at da får man aldri komme på i media.

I tillegg til Bonde, var Morten Søberg, politisk rådgiver for Sps Ola Borten Moe, tilstede. Han er for tiden aktuell med ei ny bok Johan Sverdrup, og holdt et foredrag om Sverdrup og parlamentarismen. Det burde være et interessant tema – Sverdrup er en av Venstres store forfedre og spørsmålet om Stortingets rolle har ikke blitt mindre aktuelt med dagens arrogante flertallsregjering. Dessverre ga Søberg et så springende og søvndyssende foredrag at det var vanskelig å følge med og holde konsentrasjonen på det han sa.

Oppsummering av bedriftskampanjen
Da var det mer interessant når Skei Grande overtok og avsluttet dagen med en oppsummering av høstens bedriftskampanje. Det er skuffende at lokallagene rundt omkring ikke har samlet seg mer om kampanjen og at vi hittil "kun" har besøkt 393 bedrifter.

– Vi har ikke klart å nå målet, men vi har fått inn flere tusen innspill som vi nå skal gå gjennom, og mange har brutt sjenansebarrieren og lært at kampanjemetodikk kan være gøy, sa Skei Grande.

Hun la også vekt på at dette var den første av mange kampanjer fremover, og målet er at Venstre heretter skal ha en vår- og høstkampanje. Venstre tar ombudsrollen seriøst, og kampanjene er et ledd i å videreutvikle dette.

– Politikere er utstyrt med to ører og én munn, sa Skei Grande om viktigheten av å lytte.

Les mer om landskonferansen her:

No comments: