Tuesday, October 5, 2010

Ett skritt frem og to tilbake

Som tidligere adopsjonssøker er jeg interessert i utviklingen av adopsjonsstøtten. Så når statsbudsjettet legges frem, er dette vesle punktet som de færreste bryr seg om, et av de første jeg ser etter. Og det var ikke noe å juble for i år heller.

Etter fem år med rødgrønn flertallsregjering har vi ikke kommet noe nærmere den utopiske drømmen om å knytte adopsjonsstøtten til 1G. Og det til tross for at de fleste partiene på Stortinget støtter tanken.

Fagre ord, lite handling
Og de tre partiene i regjeringen, hva sier de til det å knytte adopsjonsstøtten til 1G? Adopsjonsforum spurte dem i fjor, og dette er hva de svarte:

AP: Vi vil at adopsjonsstøtten skal knyttes til folketrygden og settes til 1 G.

SV: SV er for at adopsjonsstøtten knyttes til folketrygdens grunnbeløp.

SP: Senterpartiet har senest i partiprogrammet for 2009-2013 gått inn for å øke adopsjonsstøtten til 1G og kommer til å jobbe for å få dette inn i statsbudsjettet for 2010.

Fagre ord, lite handling.

Har økt forskjellen
Men ikke bare har de unnlatt å følge opp fagre ord, de har attpå til klart å øke avstanden mellom adopsjonsstøtten og 1G. Støtten økes med 1280 kroner, slik at adopsjonssøtten nå utgjør 42 560 kroner, mens grunnbeløpet er økt med 2760 kroner. Også i fjor økte støtten med 1280 kroner, mens grunnbeløpet hadde økt med 2625 kroner.

Med andre ord blir gapet mellom adopsjonsstøtten og grunnbeløpet stadig større til tross for at adopsjonsstøtten justeres opp. De tre siste årene har spranget mellom de to gått fra 30 256 kroner til 31 601 kroner – og nå til 33 081 kroner.

Men en bitteliten kudos skal de rødgrønne ha: de har økt driftsstøtten til de tre adopsjonsorganisasjonene. 800 000 kroner skal de tre organisasjonene få på deling.

1 comment:

Anonymous said...

Mennesker som vil adoptere fremfor å få egne barn er rollemodeller for verdenssamfunnet. Her blir eget ønske om barn blandet med ønsket om å gjøre et allerede eksisterende liv bedre og det står det respekt av. Derfor bør dette virkelig prioriteres og det er en skam at de ikke har gjort det når alle tre regjerende partier bruker det for å tiltrekke velgere.